Наука
Головна / Наука / Аспірантура і докторантура

Довідки з питань прийому до докторантури та аспірантури Ви можете отримати за адресою:

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3

Відділ аспірантури та докторантури

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

кімн. 432

Тел. (0532) 56-37-03

Науковий вісник

Аспірантура і докторантура

 

Дзеверіна Каріна Сергіївна - зав. аспірантурою та докторантурою

 

кімн. 432

Тел. (0532) 56-37-03

 

 

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

Зі спеціальностей:

051 «ЕКОНОМІКА»

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

075 «МАРКЕТИНГ»


 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно в зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначено додаткове вступне випробування.

Вступники до аспірантури складають вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.

Термін навчання в аспірантурі: 4 роки.

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:

• Заяву (бланк у відділі аспірантури та докторантури).

• Особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою (4х6), засвідчений за місцем роботи.

• Список опублікованих наукових праць (копії статей). Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих праць, подають науковий реферат з обраної ними спеціальності з рецензією наукового керівника.

• Автобіографію.

• Копію диплома та додаток до диплома про вищу освіту (виписка з оцінками) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (подається особисто).

• Копія трудової книжки (у разі наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи)

• Дослідницька пропозиція вступника за обраною спеціальністю з візою наукового керівника.

• Дві фотокартки розміром 3х4.

• Копію шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах).

• Копія 1, 2 та 11-ї сторінок паспорта та ідентифікаційного коду (подається особисто).

• Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (денна форма навчання).

І етап

• Термін подання документів: з 17 - 21 лютого 2020 р.

• Вступні випробування: 24-29 лютого 2020 р.

• Зарахування: з 1 березня 2020 р.

ІІ етап

• Термін подання документів: 16 - 23 жовтня 2020 р.

• Вступні випробування: 26-30 жовтня 2020 р.

• Зарахування: з 1 листопада 2020 р.

за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3

з 8:00 - 17:00, перерва з 13:00 - 14:00 каб. 432, тел. (0532) 56-37-03