Склад ННІІТУ

Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління очолює:

Лисенко Юрій Григорович

директор, доктор економічних наук, професор, член–кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Сфера науково-практичних інтересів:

Дослідження методологій, що забезпечують ефективне управління в економічних системах різного рівня та призначення, і проблем впровадження їх у практику

 

 

 


Смірнова Марина Вікторівна

Помічник директора

 

 

 

 

 

 

 Лев Тетяна Олексіївна

Провідний науковий співробітник, кандидат економічних наук

Сфера науково-практичних інтересів:

Дослідження новітніх ефективних підходів до управління фінансовими ресурсами об’єктів господарювання

 

 

 

 


Пінчук Ірина Олександрівна

вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02,

кандидат економічних наук, доцент

Сфера науково-практичних інтересів:

Методологія порівняння національних економік, інституціональна трансформація економічних систем, економічна демократія