Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року» у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було створено спеціалізовану вчену раду Д 44.877.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Головою ради призначено Лисенка Юрія Григоровича – доктора економічних наук, професора, директора Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11.

 

 

 


Заступником голови ради призначено доктора економічних наук, професора Ніколенка Сергія Степановича, професор кафедри управління персоналом і економіки праці та економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01.

 

 

 


Вченим секретарем призначено Пінчук Ірину Олександрівну – кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01.

 

 

 

 


Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02:

 • Гаркуша Сергій Володимирович доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;

 • Ємець Олег Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;

 • Заруба Віктор Яковлевич, доктор економічних наук, професор, декан факультету економічної інформатики та менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 08.00.11;

 • Іванова Валентина Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;

 • Клебанова Тамара Семенівна доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.11;

 • Колєчкіна Людмила Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;

 • Кривенко Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Навчально-наукового інституту бізнес-технологій Сумського державного університету, спеціальність 08.00.01;

 • Манжура Олександр Васильович, доктор економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01;

 • Меркулова Тамара Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки «Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна», спеціальність 08.00.01;

 • Носова Ольга Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України «Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи», спеціальність 08.00.01;

 • Пантелеймоненко Андрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01;

 • Рогоза Микола Єгорович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.11;

  Семенча Ілона Євгенівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, спеціальність 08.00.11;

 • Скляр Георгій Павлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01;

 • Українська Лариса Олегівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.01;

 • Чернявська Олена Валеріївна доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці та економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01;

  Шкурупій Ольга Всеволодівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.01.

 


Контактна інформація

Голова ради Д 44.877.02  Лисенко Юрій Григорович

Вчений секретар ради Д 44.877.02   Пінчук Ірина Олександрівна

Кабінет 103а

Телефон: (0532) 509 - 203

Е-mail: d44.877.02puet@gmail.com